Friday, October 14, 2005

Stan legt Guatemala in puin

De media en de internationale hulp zijn spijtiggenoeg gefocusd op de tragedie in India en Pakistan, maar de ramp die zich twee weken geleden voltrokken heeft in Guatemala verdient even veel aandacht. Nog steeds is de ware omvang van de schade niet bekend, een gebied zo groot als België ligt volledig in puin en vele dorpen zijn nog altijd afgesloten van de buitenwereld. Er wordt geschat dat 3,5 miljoen mensen getroffen zijn door de ramp. Tot nu toe zijn bijna 800 doden geteld, maar niemand weet hoeveel lichamen er nog onder de modder zitten. Onder andere het dorpje Panabaj, 2300 inwoners, is volledig bedolven door een landverschuiving.

De Wereldbank, de Verenigde Staten en enkele Europese landen waaronder Zweden hebben al substantiële bedragen aangeboden. Andere landen zoals Duitsland gaan materiële hulp bieden bij de wederopbouw. Het grootste probleem blijft echter de hulpgoederen ter plaatste krijgen - 26% van het wegennetwerk is weggespoeld, basisinfrastructuur is onbestaande in een groot deel van het land. Ook de Guatemalteekse regering werkt niet mee: het parlement had een volle dag nodig om te beslissen of er hulpfondsen vrijgemaakt moesten worden.

De effecten op lange termijn zullen desastreus zijn. Hele oogsten zijn vernield, de schade aan de landbouw zal nog meer werkloosheid en extreme armoede veroorzaken onder grote delen van de inheemse bevolking.

Er is vraag naar noodrantsoenen voedsel, naar infrastructuur voor noodopvang (bouwmateriaal, matrassen, lakens en dekens, keukengerei, zeep en ander toiletgerei, enz.), drinkwater, medicijnen (vooral tegen diaree en koortswerende middelen), babyvoeding, ontsmettingsmiddelen en gereedschap.

Via het rekeningnummer van Oxfam Solidariteit zamelt het Vlaams Guatemalacomité fondsen in voor noodhulp aan de slachtoffers van de tropische storm Stan. Die fondsen worden rechtstreeks overgemaakt aan de partners in Guatemala. U kan uw bijdrage storten op rekeningnummer 000-0000028-28 met vermelding van de code 9080-Guatemala. Of je kan Online Schenken.
In Nederland kan je storten op Postbank rekeningnummer 716000 van het HIVOS, met vermelding van "Overstromingen Midden Amerika".
Voor 40 euro kan voedsel gekocht worden om één persoon 2 maanden te voeden.
Voor 25 euro kan één persoon onderdak krijgen, en een basispakket keuken- en toiletgerei.

Meer informatie bij Broederlijk Delen en de Vlaamse Noord-Zuid Beweging.

0 comments: